Wat wilt u ontvangen?
Een veelgestelde vraag, waar we u graag iets meer over willen vertellen. Allereerste iets meer over waarom we nu een schotel nodig hebben voor satellietontvangst. De satellieten die tv-zenders naar de huiskamer doorstralen, staan op een afstand van een kleine 36.000 kilometer van de aarde verwijderd. Ze draaien mee met de aarde, ter hoogte van de evenaar. U begrijpt, dat is een gigantische afstand. Het signaal dat deze satellieten uitzenden, wordt gedempt voordat het de aarde bereikt.

ms-banner Hoe groot moet de Satelliet schotel nu zijn?

Dat komt door natuurlijke verschijnselen zoals regen, sneeuw of hevige onweersbuien. Het signaal is daarom ook te zwak om met een gebruikelijke sprietantenne ontvangen. U hebt een schotel nodig, die de straal opvangt, en door zijn specifieke holle vorm deze straal bundelt en doorzet naar de LNB, zeg maar: de daadwerkelijke antenne.

Welk formaat heb ik nodig?
triax_4sat Hoe groot moet de Satelliet schotel nu zijn?Triax schotels zijn in verschillende formaten, van 64 cm. tot ruim 1 meter doorsnede. Welk formaat is nu precies voor uw situatie geschikt? Daarvoor moet u eerst wat meer dingen weten. Allereerst wat wilt u precies gaan ontvangen met uw schotel. Laten we er even van uitgaan dat u uw schotel voornamelijk wilt gebruiken voor ontvangst van de Astra satellieten Astra 1F, Astra 1G, Astra 1H, Astra 1KR, Astra 1L. Deze zenden op een hoog vermogen uit, waardoor de grootte van uw schotel beperkt kan blijven. U zou in principe kunnen volstaan met een schotelformaat van 54 cm. voor de ontvangst van Astra signalen. Toch moeten we daar een waarschuwing bij geven. Het formaat van deze schotel is goed genoeg om bij normale weersomstandigheden voldoende signaal te krijgen.

Mochten er nu echter hevige regen- of onweersbuien zijn, dan is de kans groot dat het signaal te zwak wordt, waardoor uw beeld soms verliest of blokkering wordt, of in het slechtste geval helemaal wegvalt. U hebt bij een schotel van 54 cm. een ontvangst garantie van 98%. Dat houdt in dat bij normale weersomstandigheden u beeld hebt, maar bij slecht weer (de resterende 2%) loopt u grote kans op blokkerig, of zelfs helemaal geen beeld. Nu lijkt 98% heel redelijk. Maar realiseer u, dat op jaarbasis toch gemiddeld een kwartier per dag. Dit is te voorkomen door een iets grotere schotel te nemen. Mocht u gaan voor een 78 cm exemplaar, dan wordt de kans op storingen al weer veel kleiner. Overigens moeten we u er eerlijkheidshalve bij zeggen dat een ontvangst garantie van 100% niet te geven is. Iedereen met een schotel heeft wel eens last van slechte weersomstandigheden en bijbehorend blokkerig beeld. Echter een goed formaat schotel en een perfecte afstelling van de schotel, verkleinen de kans op storingen fors!

Ik wil nog meer ontvangen!
Bent u enthousiast geworden over satellietontvangst, nog meer zenders wilt ontvangen dan alleen de Astra signalen. Ook dan komt een groter formaat schotel in beeld. We kunnen u een 88 cm. schotel adviseren, waarin kunt u 2 LNB,s plaatsen (of monoblock). Dit formaat schotel is groot genoeg om in een klap de signalen van twee afzonderlijke satellieten op te vangen. Namelijk de Astra 1 en Astra 2 met de vrij te ontvangen zenders zoals BBC 1,2,3 en BBC 4. 2) Een combinatie van de Astra 1 Astra 2 en de Hotbird satellieten is ook mogelijk. Op een vast opgestelde schotel is ook 2 of 6 satellieten mogelijk, maar de Hotbird satellieten zenden een even grote hoeveelheid tv en radiozenders uit als de Astra. U begrijpt met een slechts 10 cm grotere schotel, verdubbelt u de hoeveelheid te ontvangen zenders. Kijk niet vreemd op, als blijkt dat u met gemak 1000 tv-zenders kunt ontvangen!

Hier heb je een aantal voorbeelden waarmee je 3 of 6 satellieten kunt ontvangen op een vast opgestelde schotel:
Archsat schotel
Canaldigitaal TripleSat
BISAT - VISIOSAT
TechniSat Multytenne
Triax schotel
Transparante schotel
WaveField
B&R 60 cm schotelantenne
Satelliet schotel ontvangst voor op de Camping

Het kan nog groter!
Voor de echte satellietfanaten zijn er natuurlijk nog grotere schotels. Wie zich niet alleen wil beperken tot ontvangst van de grote consumentensatellieten zoals Astra en Hotbird, moet al gauw denken aan een schotelformaat van 1 meter of meer. Bij een draaibare installatie zijn dergelijke formaten zeer gebruikelijk. Draaibare installatie is een schotel die kan draaien waardoor meerdere satellieten ontvangen kunnen worden. Let op: het gaat hierbij om de ontvangst van zeer zwakke satellieten waarop niet de populaire tv-zenders worden uitgezonden.

Als u, net als 95% van de overige schotelkijkers, vooral gaat voor de signalen van Astra, dan bevelen we u van harte een 64 of 78 cm schotel aan. En als u persoonlijk schotel maar een lelijk ding vindt, dan kunt u toch gewoon een transparant exemplaar kiezen!

Satelliet Schotel - lijst
Hieronder is een lijst te vinden met de minimale schotelmaten per satelliet in de KU band. Afhankelijk van de exacte plaats in de Benelux, weersomstandigheden, kwaliteit van schotel, LNB en kabel mag deze lijst als "allround" beschouwd worden.

72°- Oost Panamsat F4............................ 100 cm
68°- Oost Panamsat F7/F10..................... 100 cm
64°- Oost Intelsat 906.............................. 100 cm
62°- Oost Intelsat 902.............................. 100 cm
57°- Oost NSS 703................................... 100 cm
48°- Oost Eutelsat II-F2............................ 120 cm (inclined orbit)
45°- Oost EuropeStar 1............................ 80 cm
42°- Oost Turksat 1C/Eurasiasat.............. 100 cm
40°- Oost Express A 1 R............................ 100 cm
39°- Oost Hellas Sat 1............................... 80 cm
36°- Oost Sesat/Eutelsat W4..................... 100 cm
28°- Oost Eurobird/Astra 2........................ 60 cm
26°- Oost Arabsat 2A/2D/3A...................... 100 cm (alleen 3A Verticaal + transponders 11858/11966/12073 Horizontaal)
23°- Oost Astra 3........................................ 80 cm
21°- Oost Eutelsat II-F3............................. 120 cm (inclined orbit)
19°- Oost Astra 1........................................ 60 cm
16°- Oost Eutelsat W2................................100 cm
13°- Oost Hotbird 1-6................................. 80 cm
10°- Oost Eutelsat W1................................100 cm
07°- Oost Eutelsat W3................................100 cm
05°- Oost Sirius 2/3 Astra 1A...................... 70 cm
01°- West Thor 2/3 Intelsat 707................... 80 cm
04°- West Amos F1....................................100 cm - 180 cm
05°- West Atlantic Bird 3 Télécom 2C........ 70 cm
07°- West Nilesat 101 - 102....................... 100 cm - 120 cm (alleen Verticale transponders)
08°- West Atlantic Bird 2 Télécom 2D.........80 cm
11°- West Express 3A................................ 100 cm
12°- West Atlantic Bird 1 Eutelsat II-F4...... 70 cm
15°- West Telstar 1/2.................................. 80 cm
18°- West Intelsat 901................................. 80 cm
21°- West NSS 7........................................ 70 cm
30°- West Hispasat......................................80 cm
37°- West Satcom C1 Telstar.....................100 cm
43°- West Panamsat F3R/F6/F6B.................80 cm
45°- West Panamsat F1R/F5........................80 cm
58°- West Panamsat F9.............................100 cm