Universele single LNB

Een universele single LNB is een LNB met één uitgang waarop een satelliet ontvanger aangesloten wordt. Via de aangesloten coaxkabel wordt een universele LNB aangestuurd zodat het gehele frequentiespectrum en beide polarisatie ontvangen kunnen worden. Bij satelliet ontvangst zijn er vier schakelmogelijkheden voor een universele LNB. Lage band, hoge band (wordt geschakeld met 0 – 22KHz) en verticaal en horizontal polarisatie ( wordt geschakeld met 13V – 18Volt).

ALPS_SINGLE LNB's typesWelk type schotel er ook in gebruik is, in het brandpunt zit altijd een Low Noise Blockconvertor (LNB) die een meervoudige functie heeft. Ten eerste zet de LNB de ethergolven om in een elektrisch signaal (antenne-functie, te vergelijken met de klassieke hark op het dak) en ten tweede zorgt de LNB voor een flinke versterking van het zwakke signaal. Verder zet de elektronica van de LNB de hoge uitzendfrequenties van de satelliet om naar het ontvangstbereik van de satellietontvanger. De omgezette frequenties, die liggen in het bereik 950 – 2150 MHz, zijn door een kwalitatief goede coax leiding te transporteren. Let op: de LNB zet alle satellietkanalen binnen een bepaald frequentiebereik in een keer om.

Polarisatie

Een LNB moet verticaal gepolariseerde en horizontal gepolariseerde signalen kunnen ontvangen. Analoge LNB had vroeger een kleine antenne dat met een 13 volt of 18 volt spanning binnen LNB gedraaid kan worden. Tegenwoordig zitten er geen mechanische draaibare onderdelen in een LNB en wordt de polarisatie van een LNB elektronisch geschakeld. Satelliet ontvanger genereert 13volt, 18 volt en 22KHz.

Bij satelliet ontvangst zijn er vier schakelmogelijkheden voor een Universele LNB’s.
13 volt voor verticale zenders - lage band.
18 volt horizontale zenders – lage band.
Hoge band wordt geschakeld met 22KHz.
13 volt 22KHz verticale zenders – hoge band.
18 volt 22KHz horizontale zenders – hoge band.

LNB Block diagram
lnbschema1 LNB's types

Door de strek toegenomen vraag naar satellietkanalen werd het Europese Ku-band bereik de afgelopen jaren zodanig uitgebreid, dat dit niet langer in een keer is om te zetten door de LNB. Ook zou dit vergrootte frequentiegebied bij omzetting in een keer het afstembereik van de satellietontvanger te boven gaan. De oplossing bestaat uit een omschakelbare LNB, die ofwel het onderste gebied, dan wel het bovenste bereik omzet. Voor de ontvangst van de sterk in frequenties afwijkende C-band (4 GHz) is een aparte LNB vereist, die echter dezelfde uitgangsfrequenties kent.

Feedhorns
c-band_feedhorns_s LNB's types Voor een optimale aanpassing tussen de reflector van de schotel en de antenne van de LNB zorgt de feedhorn, die aan de LNB is gemonteerd. Het model van de feedhorn is sterk afhankelijk van het type schotel, maar heeft veel weg van een ronde trechter. Dit type feedhorn is geschikt voor signalen van beide polarisaties. De afmeting van de feedhorn is gerelateerd aan de ontvangstfrequenties. Vor de hele Ku-band (lage en hoge band) volstaat een feedhorn, maar voor de veel langere golflengtes in de C-band is een afwijkend (groter) exemplaar vereist.
Polarizers
polarizers LNB's types Uit kostenoverweging kunnen de meeste LNB’s slechts signalen van een polarisatie verwerken. Voordat het signaal dus de LNB komt, dienen de beide polarisaties gescheiden te worden, respectievelijk dient hieruit een keuze te worden gemaakt. Dit is de taak van de polarisatiescheider, ook wel polarizer genoemd. Separate polarizers worden gemonteerd tussen feedhorn en LNB en worden via aparate kabeltjes vanuit de satellietontvanger bestuurd. Voordeel van een separate polarizer is de mogelijkheid het polarisatievlak traploos te kunnen instelen, waardoor verschillen in polarisatie tussen diverse satellieten zijn bij te regelen. Dit type polarizer komt eigenlijk alleen nog voor in draaibare opstellingen.

Universele Twin LNB
Twin LNB's types Dat zijn eigenlijk twee single LNB’s in één behuizing. Een Twin LNB heeft dus ook twee identieke uitgangen. Als u op beide uitgangen een satelliet ontvanger aansluit (ontvanger in woonkamer en slaapkamer) kan er onafhankelijk van elkaar naar satelliet programma gekeken worden.

Monoblock
Monoblock LNB's typesEen monoblock is een LNB met twee feed-horns heeft, en hierdoor dus twee verschillende satellieten tegelijk kan ontvangen op een schotel van 80-90cm (zie uitleg onderaan). Meestal worden deze LNB's gebruikt voor de ontvangst van Astra 19° en Hotbird 13°. Het vreemde van dit LNB is echter dat de Astra niet als hoofd satelliet wordt herkend, maar juist de Hotbird de voornaamste satelliet zou zijn. Als je dus met je oude LNB Astra hebt laten zoeken, dan staan die kanalen in de lijst via DiSEqC A, en omdat Astra op een monoblock LNB via DiSEqC B te ontvangen is, zul je dus geen succes hebben met deze kanalenlijst. Als je dus het monoblock normaal monteert dan zit de Astra op DiSEqC B en de Hotbird op DiSEqC A. De DiSEqC switch zit in het monoblock. Monoblock LNB’s voor Astra 1 en Hot Bird zijn niet te gebruiken voor Astra 1 en Astra 3. Veel monoblocks voor Astra 1 en Hot Bird zijn bovendien ontworpen voor gebruik in Italie.


Quad LNB
ALPS-Quad LNB's types Dit zijn 4 singel LNB’s in één behuizing. Een Quad LNB heeft vier uitgangen die ervoor kunnen zorgen dat op 4 satelliet ontvangers (aansluitpunten) onafhankelijk van elkaar naar satelliet programma gekeken kan worden.Quatro output LNB
quatro LNB's types De quatro uotput LNB heeft 4 uitgangen, maar deze uitgangen kunnen niet gebruikt worden om rechtstreeks een ontvanger op aan te sluiten. Bij satelliet ontvangst zijn er vier schakelmogelijkheden. Lage band, hoge band (wordt geschakeld met 0 – 22KHz) en verticaal en horizontal polarisatie ( wordt geschakeld met 13V – 18Volt). Dus op een quatro LNB kunt u niet rechtstreeks een satelliet ontvanger aansluiten.

multiswitch_m LNB's types Een quatro output LNB biedt deze vier opties gescheiden aan. Uitgang LV is lage band verticaal, LH is lage band horizontaal, HV is hoge band verticaal, HH is hoge band horizontaal. Quatro output LNB wordt altijd in combinatie met multiswitch geïnstalleerd.


Ruisgetal (Noise Figure / Noise temperature)
Het ruisgetal geeft in dB aan de kwaliteit van het uitgangssignaal van de LNB verslechterd is ten opzichte van het inkomende signaal. Hoe lager ruisgetal, LNB is beter. Tegenwoordig zijn ruisgetallen van 0,3 dB haalbaar. Helaas is slechte controle op vermelden ruisgetal van een LNB. Dus ruisgetal die door een LNB wordt gegenereerd is afhankelijk van omgevingtemperatuur en bandbreedte. Als een van deze factoren toeneemt, veranderd ruisniveau ook omhoog.

Vermeld ruisgetal is meestal berekend op basis van een kamertemperatuur (22 graden). Helaas LNB wordt altijd buiten aan de schotel gemonteerd en dit kan leiden tot een verschil van -10 tot +50 graden Celsius. Dus, LNB zal meer ruis genereren in een hete zomer dan in een koude winter.