Artikelindex

int_beveil_2 Een veiliger internetverbinding in 3 stappen

In het dialoogvenster Beveiligingsinstellingen -zone internet kunt u de beveiliging aanscherpen of juist afzwakken. Hoewel de standaardinstellingen voor normaal internetgebruik optimaal zijn, wilt u misschien toch meer of minder doen met ActiveX elementen. Om de functionaliteit van deze elementen beter te controleren kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de optie ActiveX-besturingselementen en invoegtoepassingen uit te schakelen of op Vragen te zetten: telkens wanneer zo'n element wordt aangetroffen zal de browser dan uw toestemming vragen. Kiest u ervoor de ActiveX-elementen uit te schakelen, controleer dan of ook daadwerkelijk álle opties die met ActiveX te maken hebben uitgeschakeld zijn.Zo hoeft u alleen de optie ActiveX-besturingselementen die niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren en uitvoeren in scripts in te schakelen; deze optie is het hoofdbestanddeel van de beveiliging van de browser.

Om de browser nog beter te beveiligenis het verstandig om de optie.NET Framework-compatible onderdelen die niet zijn ondertekend met Authenticode dan moet u de optie Active scripting uitschakelen of anders minimaal instellen op Bevestigen er wel rekening mee dat het bezoek van verschillende websites bemoeilijkt wordt, als u Active scripting uitschakelt of weigert. Wat de overige instellingen betreft wordt aangeraden de standaardinstellingen te handhaven.

Let op: de beveiliging werkt alleen als op het tabblad Beveiliging de optie Beveiligde modus inschakelen aangevinkt is.

Privacybescherming

Cookies zijn een geliefd vehikel voor hackers, om op uw systeem binnen te dringen. Het is daarombelangrijk om Cookiesvan onbekende website zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Ook hierin is in Internet Explorer 7 voorzien.
int_beveil_3 Een veiliger internetverbinding in 3 stappen

Op het tabblad Extra >> Internetopties >> Privacy is het verstandig om te kiezen bij de internetzone voor de instelling Normaal tot Hoog. Hiermee worden Cookies van niet vertrouwde websites geweerd. Op dezelfde manier kunt u pop-up vensters blokker en. Uit gebruikersonderzoeken blijkt dat deze pop-up vensters als bijzonder storend worden ervaren: om ervan bevrijd te zijn, hoeft u op het tabblad Privacy slechts de optie Pop-up blokkering aan te vinken.