Artikelindex

Bereken je score

Om erachter te komen welk type eter je bent, tel je eerst op hoe vaak je 'ja' hebt geantwoord op vraag 1 tot en met 8, op
vraag 9 tot en met 15 en vraag 16 tot en met 23. Hoogstwaarschijnlijk springt een van de drie groepen vragen eruit.

  • Heb je in de groep vragen 1 tot en met 8 de meeste keren geantwoord met 'ja' ? Dan ben je waarschijnlijk een externe eter.

Dietisten noemen deze 'externe eters' . Externe eters zijn mannen en vrouwen die door prikkels van buiten, bijvoorbeeld langs de
bakker lopen en geur van appeltaart opsnuiven, iets in hun mond stoppen. Ook laten externe eters zich vaak verleiden door de
situatie waarin ze verkeren: ze eten op feestjes of als ze met andere mensen samen zijn vel meer dan ze in hun eentje zouden doen.
Externe eters die aan een gezond gewicht gaan werken, moeten leren naar hun eigen lichaam te luisteren en zich niet laten verleiden
door gewoontes en dingen van buitenaf.

  • Heb je in de groep vragen 9 tot en met 15 de meeste keren geantwoord met 'ja' ? Dan ben je waarschijnlijk een lijngerichte eter.

Dietisten noemen deze mensen 'lijngerichte eters'. Mannen en vrouwen die heel erg bezig zijn met afvallen, vaak op dieet zijn geweest
en telkens 'met rente' aankomen. Lijngerichte eters die aan een gezond gewicht gaan werken, moetn leren dat afvallen pas lukt als je
normaal gaat eten.

  • Heb je in de groep vragen van 16 tot en met 23 de meeste keren geantwoord met 'ja' ? Dan ben je waarschijnlijk een
    emotionele eter.

Dietisten noemen deze mensen 'emotionele eters'. Emotionele eters zijn mannen en vrouwen die onder andere eten uit onvrede, verdriet
of verveling. Hun buik zegt niet: honger! Maar hun hoofd zegt : eet, want dat biedt troost of zorgt voor afleiding, ontspanning of ontlading.
Emotionele eters die aan een gezond gewicht gaan werken, moeten leren dat het beter is je gevoel te uiten en te erkennen dan je gevoelens'
weg te eten'. Maar om het verschil tussen honger en andere gevoelens te kunnen voelen, moet je wel voldoende eten

Je zalde termen 'externe eter' , 'emotionele eter' en 'lijngerichte eter' vaker tegenkomen.

Toch moet je bedenken dat niemand voor de volle honderd procent voldoet aan een van de
drie 'plaatjes' die hier worden geschetst. Veel mensen zijn 'mengvormen' de de drie typen
eters. Je hebt bijvoorbeeld emotionele eters die ook typische kenmerken van de lijngerichte
eters hebben. Of je bent in de basis mischien een externe eter, maar herkent jezelf ook wel
in de emotionele eter


Beschouw deze drie typeringen dus als een richtlijn waar je wat van kunt leren