Artikelindex

De Amerikaans Hartstichting heeft een manier ontwikkeld om te toetsen wat voor type eter je bent en dat zou gevolgen kunnen hebben voor je manier van afvallen. Hieronder staan een aantal vragen weergegeven.
De vragen zijn verdeeld in verschillende categorieen. De eerste 8 vragen gaan over extern eten, vraag 9-16 over lijngericht eten en vraag 17-23 over emotioneel eten.

eter Doe de test: wat voor eter ben jeDoor onderstaande vragen kritisch te bekijken kun je leren in welke situatis jou eetgedrag naar voren komt. Dat is handig om te weten, want daardoor weet je wat je sterke en wat je zwakke kanten zijn.
Daardoor kun je je beter voorbereiden op moilijke momenten en sta je steviger in je schoenen bij het werken aan een gezond gewicht.

1. Als ik andere mensen zie eten of drinken, krijg ik ook
a. Ja
b. Soms
c. Nee

2. Als ik langs een bakker, snackbar of tankstation kom, krijg ik zin om iets lekkers te kopen.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

3. Tijdens het koken of brood klaarmaken ben ik geneigd om alvast iets te eten
a. Ja
b. Soms
c. Nee

4. Als het pak chips, drop of snoep open is, eet ik het leeg.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

5.Als er restjes over zijn, eet ik ze maar op.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

6. Als ik in de kantine ben op mijn werk of na het sporten, eet en/of drink ik meer.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

7. In de supermarkt laat ik me makkelijk verleiden door lekkere dingen die in de aanbieding zijn.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

8. Als ik naar mijn favoriete televisieserie kijk, pak ik er vaak wat lekkers bij.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

9. Ik eet met opzet dingen die goed zijn voor de lijn.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

10. Als ik in gezelschap ben, sla ik eten juist vaak af.
a. Ja
b. Soms
c. Nee


11. Van alles wat ik eet, weet ik hoeveel calorieen er in zitten.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

12. Het komt voor dat ik tijdens de maaltijden minder probeer te eten dan ik wel zou lusten.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

13. Ik voel me schuldig als ik teveel gegeten of gesnoept heb.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

14. In het weekend eet ik vaak meer omdat ik vind dat ik dat verdien.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

15. Ik probeer tussen de maaltijden door wel eens iets te eten en/of te snoepen omdat ik aan de lijn doen.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

16. Als ik te veel gegeten heb, denk ik vaak: de dag is toch al verpest, ik kan nog wel wat nemen.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

17. Ik ga snoepen als ik vind dat ik te weinig tijd voor mezelf heb.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

18. Als ik me moe voel, ga ik op zoek naar snoep.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

19. Als ik niets te doen heb, krijg ik vaak zin om iets te eten.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

20. Als iets tegenzit of verkeerd gaat, heb ik zin om iets te eten.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

21. Als ik me alleen voel, heb ik zin om iets te eten.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

22. Als ik me ongerust, bezorgd of gespannen ben, heb ik zin om iets te eten.
a. Ja
b. Soms
c. Nee

23. Als ik geirriteerd of boos ben, heb ik zin om iets te eten.


Bereken je score

Om erachter te komen welk type eter je bent, tel je eerst op hoe vaak je 'ja' hebt geantwoord op vraag 1 tot en met 8, op
vraag 9 tot en met 15 en vraag 16 tot en met 23. Hoogstwaarschijnlijk springt een van de drie groepen vragen eruit.

  • Heb je in de groep vragen 1 tot en met 8 de meeste keren geantwoord met 'ja' ? Dan ben je waarschijnlijk een externe eter.

Dietisten noemen deze 'externe eters' . Externe eters zijn mannen en vrouwen die door prikkels van buiten, bijvoorbeeld langs de
bakker lopen en geur van appeltaart opsnuiven, iets in hun mond stoppen. Ook laten externe eters zich vaak verleiden door de
situatie waarin ze verkeren: ze eten op feestjes of als ze met andere mensen samen zijn vel meer dan ze in hun eentje zouden doen.
Externe eters die aan een gezond gewicht gaan werken, moeten leren naar hun eigen lichaam te luisteren en zich niet laten verleiden
door gewoontes en dingen van buitenaf.

  • Heb je in de groep vragen 9 tot en met 15 de meeste keren geantwoord met 'ja' ? Dan ben je waarschijnlijk een lijngerichte eter.

Dietisten noemen deze mensen 'lijngerichte eters'. Mannen en vrouwen die heel erg bezig zijn met afvallen, vaak op dieet zijn geweest
en telkens 'met rente' aankomen. Lijngerichte eters die aan een gezond gewicht gaan werken, moetn leren dat afvallen pas lukt als je
normaal gaat eten.

  • Heb je in de groep vragen van 16 tot en met 23 de meeste keren geantwoord met 'ja' ? Dan ben je waarschijnlijk een
    emotionele eter.

Dietisten noemen deze mensen 'emotionele eters'. Emotionele eters zijn mannen en vrouwen die onder andere eten uit onvrede, verdriet
of verveling. Hun buik zegt niet: honger! Maar hun hoofd zegt : eet, want dat biedt troost of zorgt voor afleiding, ontspanning of ontlading.
Emotionele eters die aan een gezond gewicht gaan werken, moeten leren dat het beter is je gevoel te uiten en te erkennen dan je gevoelens'
weg te eten'. Maar om het verschil tussen honger en andere gevoelens te kunnen voelen, moet je wel voldoende eten

Je zalde termen 'externe eter' , 'emotionele eter' en 'lijngerichte eter' vaker tegenkomen.

Toch moet je bedenken dat niemand voor de volle honderd procent voldoet aan een van de
drie 'plaatjes' die hier worden geschetst. Veel mensen zijn 'mengvormen' de de drie typen
eters. Je hebt bijvoorbeeld emotionele eters die ook typische kenmerken van de lijngerichte
eters hebben. Of je bent in de basis mischien een externe eter, maar herkent jezelf ook wel
in de emotionele eter


Beschouw deze drie typeringen dus als een richtlijn waar je wat van kunt leren