Volvo V40 onderhoudsindicator
Bij voertuigen voor lange-intervalbeurten moeten de service-intervalindicators worden teruggesteld met behulp van de juiste diagnoseapparatuur. De indicators van voertuigen waarbij vaste service-intervalbeurten zijn, kunnen als volgt worden teruggesteld.

v40_onderhoudsindicator Volvo V40 onderhoudsindicator terugstellen

Zet de wagen op contact.
Druk de reset-knop (A).
Houd knop (A) ingedrukt tot de service-intervalindicator knippert (circa 12 seconden).
Laat de reset-knop(A) binnen 4 seconden los.
Er klinkt een signaal wanneer het terugstellen is voltooid en de service-intervalindicator dooft.
Indien de reset-knop niet binnen 4 seconden wordt losgelaten, teruggesteld, maar deze stopt wel met knipperen, wordt de service-intervalindicator niet teruggesteld.