Periodiek onderhoud voor Passat, Polo, Bora, Golf...

Service-intervalindicatie terugstellen:

- Schakel het contact uit. Druk de toets naast snelheidmeter (figuur 1) in en schakel tegelijkertijd het contact in. Laat de toets los. Op het display van de dagteller verschijnt OEL.
-Trek de stelknop voor de analoge klok zolang uit tot OEL wordt teruggezet. Bij een instrumentenpaneel met digitale klok moet de stelknop (figuur 2) rechtsom worden gedraaid.

- Op het display van de dagteller (3) verschijnt ---.
- Door opnieuw de toets naast de snelheidmeter in te drukken, verschijnt INSP. Trek de stelknop voor de klok zolang uit of draai deze zo lang rechsom tot INSP wordt teruggezet.
Op het display van dagteller verschijnt ---.
- Schakal het contact uit.

vw-intervalindicatie Bora 1998 - 2005