Windows soepeler starten en afsluiten
Windows soepeler starten en afsluiten - Meerdere gebruikers of bent u alleen?

Gebruikers moeten ongestoord, veilig en zeker kunnen werken. Daarom wordt Windows XP standaard uitgeleverd met een veilige basisinstelling. De gebruiker staat het daarna uiteraard vrij om deze basisinstellingen naar eigen inzichten te veranderen.

Juist deze mogelijkheid is ook de grote kracht van het besturingssysteem. Veel gebruikers willen hun systeem 'opvoeren' en zullen daarom afremmende factoren uitschakelen, zoals bijvoorbeeld de Actieve Desktop: hoe fraai de mogelijkheden die deze optie biedt ook zijn, ze kosten performance.

Het is aan de individuele gebruiker om te bepalen of het gebruik van de utility opweegt tegen het verlies aan performance. Nu zal het uitschakelen van een enkele optie bij het opstarten van de pc niet veel snelheidswinst brengen, althans geen merkbare. Alleen het bewust uitschakelen van meerdere diensten en Windows services zal uiteindelijk merkbare snelheidswinst opleveren.

 • Aanmelden van de gebruiker versnellen.
 • Dialoogvenster Opstarten.
 • XP Services.
 • Meerdere gebruikers of bent u alleen?
 • Geluid uit.
 • Klassiek is sneller.
 • Netwerkverbinding uitstellen.
 • Minder controle .
 • Windows XP sneller afsluiten.

Aanmelden van de gebruiker versnellen

Wanneer Windows opstart is het besturingssysteem druk bezig verschillende taken uit te voeren. Om dit proces te versnellen kunt u een aantal zaken die normaal gesproken in de opstartprocedure worden uitgevoerd 'uitsluiten'. Taken die zijn uitgesloten hoeft Windows niet meer uit te voeren en dat maakt de opstartprocedure sneller.

De allereerste stap om het opstarten sneller te laten verlopen is het uitschakelen van het Windows logo. Dit scherm wordt in dat geval niet geïnitialiseerd en dus ook niet getoond. Het scherm blijft daardoor tijdens de opstart zwart. Wilt u deze instelling gebruiken voer dan de volgende stappen uit:

 1. Klik op de knop Start >> Uitvoeren.
 2. Typ in het uitvoervak de opdracht msconfig en druk op Services. Van het nu zichtbare dialoogvenster laten we de tabbladen Systeem.ini en Win.ini buiten beschouwing, want hier is geen winst te behalen.
 3. Open het tabblad boot.ini
 4. U ziet het afgebeelde dialoogvenster. Activeer de optie /NOGUIBOOT (ofwel: No Graphical User Interface tijdens Boot).
 5. Klik op de knop Toepassen.

aanmelden_van_de_gebruiker_versnellen

Gebruikers moeten ongestoord, veilig en zeker kunnen werken. Daarom wordt Windows XP standaard uitgeleverd met een veilige basisinstelling. De gebruiker staat het daarna uiteraard vrij om deze basisinstellingen naar eigen inzichten te veranderen.

Juist deze mogelijkheid is ook de grote kracht van het besturingssysteem. Veel gebruikers willen hun systeem 'opvoeren' en zullen daarom afremmende factoren uitschakelen, zoals bijvoorbeeld de Actieve Desktop: hoe fraai de mogelijkheden die deze optie biedt ook zijn, ze kosten performance.

Het is aan de individuele gebruiker om te bepalen of het gebruik van de utility opweegt tegen het verlies aan performance. Nu zal het uitschakelen van een enkele optie bij het opstarten van de pc niet veel snelheidswinst brengen, althans geen merkbare. Alleen het bewust uitschakelen van meerdere diensten en Windows services zal uiteindelijk merkbare snelheidswinst opleveren.

 • Aanmelden van de gebruiker versnellen.
 • Dialoogvenster Opstarten.
 • XP Services.
 • Meerdere gebruikers of bent u alleen?
 • Geluid uit.
 • Klassiek is sneller.
 • Netwerkverbinding uitstellen.
 • Minder controle .
 • Windows XP sneller afsluiten.

Aanmelden van de gebruiker versnellen

Wanneer Windows opstart is het besturingssysteem druk bezig verschillende taken uit te voeren. Om dit proces te versnellen kunt u een aantal zaken die normaal gesproken in de opstartprocedure worden uitgevoerd 'uitsluiten'. Taken die zijn uitgesloten hoeft Windows niet meer uit te voeren en dat maakt de opstartprocedure sneller.

De allereerste stap om het opstarten sneller te laten verlopen is het uitschakelen van het Windows logo. Dit scherm wordt in dat geval niet geïnitialiseerd en dus ook niet getoond. Het scherm blijft daardoor tijdens de opstart zwart. Wilt u deze instelling gebruiken voer dan de volgende stappen uit:

 1. Klik op de knop Start >> Uitvoeren.
 2. Typ in het uitvoervak de opdracht msconfig en druk op Services. Van het nu zichtbare dialoogvenster laten we de tabbladen Systeem.ini en Win.ini buiten beschouwing, want hier is geen winst te behalen.
 3. Open het tabblad boot.ini
 4. U ziet het afgebeelde dialoogvenster. Activeer de optie /NOGUIBOOT (ofwel: No Graphical User Interface tijdens Boot).
 5. Klik op de knop Toepassen.

aanmelden_van_de_gebruiker_versnellen

Dialoogvenster Opstarten

Dialoogvenster Opstarten

Om het opstarten in totaliteit nog minder tijd in beslag te laten nemen kunt u op het tabblad Opstarten van msconfig allerlei onderdelen uitschakelen die anders ook tijdens het laden van het besturingssysteem moeten worden meegenomen. Voor al deze opties geldt dat wanneer u achteraf iets essentieels mist, u de optie altijd weer kunt aanzetten. Het punt is te achterhalen waar elk onderdeel voor staat en uzelf af te vragen of u dit nodig heeft. Een aantal onderdelen zijn goed te herkennen. Ook een nieuw geïnstalleerd programma is vaak gemakkelijk te herkennen, omdat het er eerst niet bij stond. De betekenis van de meeste andere opties in dit venster zult u proefondervindelijk moeten achterhalen: dit betekent dus uitschakelen en kijken wat er bij een volgende start van Windows gebeurt.

XP Services

XP Services

Op het tabblad Services van msconfig treft u een aantal essentiële systeem services aan. Om inzicht te krijgen welke functie de afzonderlijke services hebben verwijzen we u graag naar het eerder verschenen artikel Windows XP Services.
De meeste Service items zijn onderdeel van Windows XP, maar het is wel mogelijk om sommige services uit te schakelen. Let wel: daarmee beperkt u de standaard functionaliteit van Windows, terwijl u er tegenover het uitschakelen van slechts één service maar weinig snelheidswinst staat.Door onderin het dialoogvenster het vinkje Alle Microsoft-services verbergen aan te klikken kunt u deze aan het oog onttrekken. Daarna blijven alleen services over die u zelf geïnstalleerd heeft. Het is zeker aan te bevelen om te kijken of er geen diensten tussen zitten die u wellicht niet nodig heeft. Is dat het geval dan moet u die zeker uitschakelen: immers, wat u niet nodig heeft, hoeft niet geïnitialiseerd te worden en hoeft dus ook niet op te starten.

Tip: Op het internet is het programma AutoRuns van Sysinternals te vinden. Het programma kan u van dienst zijn doordat het informatie geeft over de betekenis van de verschillende opstartitems en de locaties waar u ze kunt vinden.

Meerdere gebruikers of bent u alleen

Meerdere gebruikers of bent u alleen?

Nu we de mogelijkheden van MSConfig besproken hebben gaan we kijken waar nog meer winst is te boeken. Het volgende item dat aandacht verdient is de aanmelding per muisklik. De presentatie van meerdere namen van gebruikers kost tijd en vertraagt dus in wezen het opstartproces.

Nu is deze optie gemakkelijk uit te schakelen, namelijk door dit hele scherm uit te schakelen. Dat is zeker aan te bevelen wanneer u in uw eentje op de pc werkt en er dus eigenlijk geen noodzaak is voor een keuzescherm met de namen van meerdere gebruikers. Wilt u dit scherm daadwerkelijk uitschakelen dan voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik op Start.
 2. Ga naar de optie Instellingen >> Configuratiescherm.
 3. Kies de optie Gebruikersaccounts.
 4. Het dialoogvenster Gebruikersaccounts verschijnt:
 5. Klik nu op de optie De manier waarop gebruikers zich aan- en afmelden wijzigen.
 6. Het dialoogvenster Selecteer de aan- en afmeldingopties verschijnt.
  • Door hier het vinkje bij Het Welkomstvenstergebruiken weg te halen deactiveert u de presentatie van het venster tijdens de opstartprocedure.
  • Bevestig uw keuze door op de knop Opties toepassen te klikken.

gebruikersaccounts

Geluid uit

Geluid uit eigenschappen_voor_geluiden

Er zijn nog meer mogelijkheden om het opstarten te versnellen door gewone (dus niet veiligheid bedreigende) Windows opties uit te schakelen. Een daarvan is het uitschakelen van het Windows geluidsschema:

 1. Klik op Start.
 2. Ga naar de optie Instellingen >> Configuratiescherm.
 3. Kies de optie Geluiden en audioapparatuur.
 4. In het dialoogvenster Eigenschappen voor Geluiden en audioapparaten opent u het tabblad Geluiden.
 5. U kunt het hele schema uitschakelen door op de knop Verwijderen te klikken. Windows vraagt om bevestiging, klik op Ja.

Vooral als de geluiden tijdens het opstarten (en afsluiten) van Windows worden uitgeschakeld verloopt het opstarten sneller.

Klassiek is sneller

 

Klassiek is sneller

Een andere tip is het instellen van het 'Klassieke' Windows scherm. Gezien het feit dit scherm aanzienlijk minder grafisch is, heeft het ook minder tijd nodig tijdens de initialisatiefase:

 1. Klik op Start en ga naar Instellingen >> Configuratiescherm.
 2. Kies de optie Beeldscherm.
 3. Open het tabblad Vormgeving.
 4. Het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm verschijnt.
 5. Kies bij de optie Vensters en knoppen voor de optie Windows-klassiek.
 6. Bij de optie Kleurencombinatie kiest u de optie Windows-standaard.
 7. Sluit de vensters.

eigenschappen_voor-beeldscherm

Netwerkverbinding uitstellen

Netwerkverbinding uitstellen

Ook het zoeken naar netwerkverbindingen en aangesloten printers kost wachttijd tijdens het opstarten. U stelt deze optie als volgt uit naar een later tijdstip:

 1. Start Windows Verkenner en kies de menu-optie Extra.
 2. Kies vervolgens Mapopties en open het tabblad Weergave.
 3. Verwijder het vinkje bij de optie Automatisch naar netwerkmappen en printers zoeken.
 4. Sluit de vensters.

Minder controle

Minder controle

Een flinke tijdwinst is te behalen door het controleren van de systeembestanden uit te schakelen. Om deze optie uit te schakelen is een ingreep in het register nodig. Neem de volgende stappen:

 1. Kies Start >> Uitvoeren en typ het commando regedit in en druk op Enter.
 2. Open de sleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\

Klik in het rechter deelvenster op de optie SfcQuota en noteer in het dialoogvenster de hexadecimale waarde FFFFFF9D
Sluit de vensters.

Wilt u de controle bij nader inzien weer herstellen, herhaal dan de stappen en verander de waarde in 0 (nul).

Windows XP sneller afsluiten

Windows XP sneller afsluiten

Tot zo ver is voornamelijk het opstartproces van Windows bekeken. Ook wanneer u Windows XP afsluit gebeurt er een heleboel. Immers, alle actieve processen moeten worden beëindigd. Windows stuurt een signaal naar de openstaande applicaties en geeft hen de gelegenheid zich uit zichzelf af te sluiten.

Lukt het de programma's niet zichzelf binnen een bepaalde periode te sluiten dan neemt Windows dit proces over. Hoe lang die periode is, is vastgelegd in het register. Door de periode dat Windows op een proces wacht te verkorten, verkort u de periode die u moet wachten alvorens de computer afsluit. Daartoe moet u de registersleutel aanpassen. Volg om dit te bereiken deze stappen:

Klik op Start en kies de optie Uitvoeren.
Typ het commando Regedit en klik op OK.
Open de sleutel

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control

Open de map met de naam control
In het rechter deelvenster selecteert u de optie WaitToKillServiceTimeout
Klik met de rechter muisknop op de optie en selecteer in het snelmenu de optie Wijzigen.
Verander de sleutelwaarde in een waarde die lager is dan 2000; een goede keuze zou kunnen zijn 200.

Bewaar de wijziging door op OK te klikken en sluit Regedit.